top of page

Բարի Գալուստ

Տան տիկինի մը համար որքան որ ճաշ եփել գիտնալը կարեւոր է, նոյնքան ալ կարեւոր է սեղան շտկել գիտնալը ճաշակաւոր տան տիկին մը իր պատրաստած համեղ ճաշերովը եւ շտկած գեղեցիկ սեղանովը ոչ միայն ինքզինքը ուրախ կը զգայ այլ նաեւ իր հիւրերը ուրախացուցած կ՛ըլլայ: Այս բոլորը, գործին մէջ քիչ մը աւելի բծախնդրութիւն ցոյց տալով յառաջ կուգայ:

Բարի Ախորժակ 

ԱՅԳ-Ի Խոհանոցը

Թերեզին Հետ

Կանաչեղէնով

      Պէօրէկ

        Ծաղիկով

      Կարկանդակ

Գիուիյով Անուշեղէն

bottom of page