Բարի Գալուստ

   Կանաչեղէնով Պէօրէկ
​Բաղադրութիւն

 

1 բագէթ բուֆ բասդըրի խմոր
5-6 հատ խաշած եւ քառէ

   մանրուած ստեպղին
1 գաւաթ կորեկ
1 կանաչ եւ 1 կարմիր

   մանրուած պղպեղ
¼ քիլօ իտալական մարդատել
¼ քիլօ ղաշղաւան պանիր
1 քառէ մէժի
1 հաւկիթի դեղնուց երեսը

   քսելու համար 

 

 

Հիւսկով Կանաչեղէնով Պէօրէկ
Միջուկի պատրաստութիւն- Կաթսային մէջ քիչ մը ձէթ դնել եւ յաջորդաբար աւելցնել պղպեղները, ստեպղինը, ոլոռնը, կորեկը եւ քիչ մը ջուրով լուծուած մէժին:

- Եփել 5 վարկեան մարմանդ կրակի վրայ, ապա քամոցին մէջ պարպել, որպէսզի ջուրը սուզուի:

- Պաղեցնելէ վերջ աւելցնել պանիրը:

- Խմորը բանալ ուղանկիւն քառանկիւն ձեւով, երկու կողմերը շեղակի գիծեր կտրել, կեդրոնը շարել իտալական մարդատելը, ապա սօթէ եղած կանաչեղէնները վրան դարձեալ իտալական մարդատելով ծածկել եւ շերտուած խմորով հիւսել:

- Պէօրէկը փոխադրել մոմէ թուղթ դրուած ափսէյի մէջ, երեսը հաւկիթի դեղնուց քսել եւ եփել փուռին մէջ մինչեւ վարդագոյն ըլլայ:

 Աշխարհը կ՛ունկնդրէ

Ռատիո ԱՅԳը

The World is listening

to Radio AYK

 © copyright 2011-2020 Radio Ayk All rights reserved Armenian Radio Station

     radioayk@gmail.com