Radio Ayk members in Yerevan

«Ռատիօ ԱՅԳ»ը իր առաջին «շողերը»ը սփռեց 21 Սեպտեմբեր 2011ին, որուն անսպառ եւ շարունակուող հեռարձակման եթերներուն կը մնայ անխոնջ աշխատող անձնակազմը, որուն հայեցի եւ ազգանուէր կրթութիւնը առաւել եւս Ճեմարանի, Հալէպի եւ Երեւանի եւ Անգլիոյ համալսարաններէն ձեռք բերուած գիտութիւնը ի սպաս կը դրուին «Ռատիօ ԱՅԳ»ի եթերներուն եւ իր հարազատ ունկնդիրներու լսարանին:

 

2021 թուականին՝  տասը տարիներու ճանապարհին «Ռատիօ ԱՅԳ»ը գնահատուեցաւ ձեր պատգամներով հաստատելով, որ Այգ Ռատիոն իր բացառիկ ճիգերով կը մնայ այն հայկական առցանց ռատիոն, որ տիպար հայու նման իր ամէնօրեայ մաքառումներով, երազներով եւ թռիչքներով նոր եթերային հորիզոններուն կը ձգտի :  

 

Հայապահպանման, Հայաստան – Սփիւռք կամրջելու, մշակոյթն ու լեզուն պահելու առաքելութեան մէջ, մենք պարգեւատրուեցանք առաջին կարգի մրցանակին ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան կողմէն: Ի տես մեր հայանուէր աշխատանքին կնքուեցան համագործակցական կապեր՝ Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի, Երկիր Մեդիայի, ԱՄՆ-ի Ասպարէզի եւ Հորիզոն Թիվիի, Անթիլիասի Կիլիկիայ Թիվիի, Պոլսոյ Պատրիարքարանի եւ Աւստրալիոյ եկեղեցիներու կապ,  Ազդակ Օրաթերթի առցանց լսարաններու եւ բոլոր առաջատար մամուլի կայքէջներու հետ կապեր:

 
​​Radio AYK is your Online Radio Station broadcasting now 24/7 days.  Radio AYK - Armenian Radio was established in September 21, 2011 and broadcasting from Arabian Gulf.
AYK means ( Lousapats ) in Armenian Language. We will do our best to broadcast and support the Armenian language and Armenian Singers from AYK to AYK through your sireli RADIO AYK.
«Ռատիօ ԱՅԳ»ը համացանցային լաւագոյն Ռատիօ Կայան կը ողջունէ ձեր բոլորին ամէն օր 24/7 ժամ եւ կը սփռէ իր մայրենի լեզուով : Ռատիօ ԱՅԳ-ը հիմնուեցաւ Սեպտեմբեր 21, 2011: 
 
ԱՅԳ կը նշանակէ Լուսաբաց, Արշալոյս , Էգուց:
​​
Սիրելի եւ Յարգելի Ունկնդիրներ
​​Radio AYK was developed by a team of Armenians from Diaspora. You are one of the lovely members of the RADIO AYK family and together we will support the Armenian Songs , Language and  Culture.
​
​Pari Yegazek Radio AYK- Armenian Radio 
​​​
​Email: radioayk@gmail.com
Skype: radioayk​
​​Facebook:      Radio AYK -  Closed Group
                      Ayk Page - Friends page  
                      Radio Ayk Armenia & Australia - Closed Group
                      Radio Ayk Canada & USA - Closed Group
                      Radio Ayk Europe - Closed Group
                      Radio Ayk Lebanon Lebanon - Closed Group
                      Radio Ayk Egypt, Iraq, Gulf, SA - Closed Group
Instagram: https://www.instagram.com/radioayk/
Twitter: twitter.com/radioayk
Ձեր հետաքրքիր առաջարկներուն եւ այլ հարցերուն համար, կը խնդրենք կապ հաստատել մեզ հետ:
 
Սիրով՝
 
 Ռատիօ Այգ Տնօրէնութիւն

Meet The Team - Գործընկերներ

Chake Grogan Mangassarin Radio Ayk owner

Chake Mangassarian Grogan

Owner - Founder

26758041_10155741112825743_6132038712320

Lucy Mangassarian

Administrator-Social Media

10472837_10153704671799104_6337012875877

Seta Mangassarian Baliozian

Technical Support - Developer