ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԱՆ ՍՐԲ. ԵՊՍ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ
«122 ՏԱՐԻ ՊԱՏՆԷՇԻ ՎՐԱՅ»

 

​​ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ՝ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԱՆ ՍՐԲ. ԵՊՍ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ, ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, 122-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ (ԿԻՐԱԿԻ, 20 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013-ԻՆ):
Հզօր կամքով ու խանդավառութեամբ կ'ողջունեմ մեր ժողովուրդի զաւակներուն այս խուռներամ ներկայութիւնը Հ.Յ.Դաշնակցութեան ծննդեան եւ գործունէութեան 122 ոսկեայ տարիներու առիթով: Ողջոյնը առաջին հերթին կ'երթայ մեր ժողովուրդին, որ ծնունդ տուաւ Դաշնակցութեան եւ օրհնութիւնը մեր ժողովուրդէն կ'երթայ Դաշնակցութեան իր ծառայութեան, իր նուիրումին, իր ազգազոհ եւ հայրենանուէր նկարագրին եւ գործունէութեան: Երկու բառեր, որոնցմով Դաշնակցութիւնը ինքզինք ներկայութեամբ եւ զօրութեամբ ամէնուրեք ու մանաւանդ տագնապներուն մէջ կը յայտնագործէ իր կարողականութիւնը քաղուած մեր պատմութեան 3000 տարիներու փորձառութենէն: Արդարեւ, մեր պատմութեան վերջին 122 տարիները լեցուն են այնպիսի սխրագործութիւններով, որոնց համար մեր ժողովուրդի զաւակները առանց բացառութեան կրնան հպարտութեամբ իրենց այս ազգին եւ այս ժողովուրդին, հայոց հայրենիքին եւ համայն հայկական գիտակցութեան պատկանելիութեան համար ճակատը բարձր պահել եւ ատոր մէջ պատիւը կ'երթայ ազգազոհ եւ հայրենանուէր այն դաշնակցականներուն, որոնք մեր պատմութեան ամենատխուր օրերուն, ամենատագնապալի պահերուն, ինչպէս իրենք այսօր, ինչպէս երէկ, այդպէս նաեւ վաղը կը յայտարարեն եւ կը խոստանան, թէ պատնէշի վրայ կան, կը մնան եւ պիտի շարունակեն: Մեր ժողովուրդի պատմութեան ընթացքին՝ տագնապներ եւ պատերազմներ, արհաւիրքներ եւ սպանդներ, նեղութիւններ բազմատեսակ, հալածանքներ եւ ստրկացման բոլոր տեսակի ճիգերը ճիշդ է երբեմն հոգեբանօրէն կ'ընկճեն մեր ժողովուրդը, սակայն մթութեան մէջ՝ լոյս, տխրութեան մէջ՝ ցնծութիւն, այս պատգամը բերող այսօրուան հանդէսը, ես կը նկատեմ յաղթութեան քայլեր: Յաղթութեան քայլեր այն իմաստով, որ սուրիական տագնապին մէջ, սուրիացիներուն կրած բազմատեսակ նեղութեանց մէջ, սուրիահայ համայնքը միակամ եւ ամրակուռ, անկախ մեր ժողովուրդին զաւակներուն մէջէն՝ երբեմն մեկնող, երբեմն պատնէշէն վար թաւալող, երբեմն լքող, երբեմն ընկրկող, երբեմն նահանջող փոքրաթիւ զանգուածին դիմաց մեծաթիւ մեր ժողովուրդը ամրակուռ կառչած կը մնայ այն սկզբունքներուն, որ մեր ժողովուրդը ազգ դարձուցին եւ մեր ժողովրդային ծառայութեան աստուածօրհնեալ պարգեւ ընծայեցին:

 

«Ազգազոհ եւ հայրենանուէր» այս երկու բառերուն մէջ ես կ'ուզեմ տեսնել պատնէշի վրայ կեցող երիտասարդութիւնը եւ այս բեմէն սրտի ցնծութեամբ, թէեւ օրերը տխուր, օրերը մթագնած, օրերը անապահով, օրերը վտանգաւոր, բայց սրտի ցնծութեամբ եւ հպարտութեամբ կ'ողջունեմ մեր երիտասարդութիւնը եւ այս պարագային Հ.Յ.Դաշնակցութեան երիտասարդ զօրութիւնը:
Այս խօսքերը շռայլուած թող չթուին, այս խօսքերը արիւնով կշռուած զոհողութեան, անձնազոհողութեամբ յատկանշուած խօսքեր են եւ ձեր ծափողջոյնները կ'երթան բոլորիս սրտէն բարձրացող յաղթերգով մը մեր ժողովուրդին՝ Սուրիոյ մէջ եւ Սուրիական Հայրենիքի յաղթանակին:
Օրուան պատգամախօսը իր պատմական ակնարկին երկրորդ բաժինը նուիրեց Սուրիոյ սուրիահայութեան եկեղեցական, միութենական միասնական գործունէութեան: Ես կ'ուզեմ այստեղէն նաեւ շնորհաւորել եւ շնորհակալութիւն յայտնել Սուրիոյ մէջ ապրող, պատնէշի վրայ մնացող, նեղութիւններուն տոկացող, նեղութեանց տեսակներու ցուցակարգումը այստեղ անհրաժեշտ չնկատելով հանդերձ անդրադառնալու այն պահը, երբ մեր ժողովուրդը հայրենիքէն դուրս շպրտուած պահուան կը նմանցուի եւ մեր ժողովուրդը այս հողին վրայ, որ օրհնեց իր արիւնով եւ հողէն օրհնուեցաւ այս օրհնեալ հողին մէջ իր թափած քրտինքով ու վաստակով եւ կ'ողջունենք բոլոր անոնք, որոնք իրենց ձեռքը կ'երկարեն խաղաղութեան համար: Կ'ողջունենք բոլոր անոնք, որոնք իրենց ձեռքերը կ'երկարեն մարդոց միջեւ հաշտութեան համար, կ'ողջունենք եւ կը համբուրենք ճակատները բոլոր անոնց, որոնք միասնական ժողովուրդի մը այս պարագային հայ ժողովուրդին միասնակամութեան ի խնդիր ամէն ինչ ի գործ կը դնեն, որպէսզի մեր ժողովուրդը հաստատակամ մնայ տագնապներու եւ վերիվայրումներուն ընթացքին: Հաւանաբար այս գեղեցիկ առիթը մեզմէ իւրաքանչիւրին ներշնչման եւ գօտեպնդման եզակի առիթի վերածուի: Այս սրահը, անցնող տարուան ընթացքին դատարկ էր ամբողջութեամբ, այս սրահը փոշիի մէջ էր, այս սրահին մէջ մենք չունեցանք այլեւս աւանդական թէ ազգային, մշակութային թէ կրթական բոլոր տեսակի ձեռնարկներ եւ 2013-ը մեր Տիրոջ եւ փրկչին Յիսուս Քրիստոսին Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան օրհնաբեր աւետիսէն յետոյ Հ.Յ.Դաշնակցութեան 122 տարիներու ծառայութեան եւ նուիրումի այսօրուան տօնակատարութիւնը մեր ժողովուրդի նոր տեսակի վերականգնման հիմնաքարն է, որ կը զետեղէ: Եւ հիմնաքարը բնականօրէն պատնէշի վրայ իրենց կեանքը զոհաբերողներուն ճանապարհով է, որ կը բացուի: Ես կ'ողջունեմ Սուրիական հայրենիքը եւ Սուրիական հայրենիքի մէջ ինկած բոլոր հերոսներն ու զոհերը: Կ'ողջունեմ ձեզմէ իւրաքանչիւրը եւ ձեր անունով եւ անձամբ հայրենիքի մէջ, մեր Սփիւռքի բոլոր անկիւններուն մէջ կ'ողջունեմ մեր ժողովուրդը մեր քրիստոնէական հաւատքով, մեր հայկական պատկանելիութեամբ, բայց նաեւ այս պարագային Հ.Յ.Դաշնակցութեան վճռականութեամբ: Վստահ եմ որ ձեզի համար տօնական այս օրը ներքին ամրապնդման եւ նոր մղումի ալիքի պէտք է վերածուի: Իսկ վերածելու համար գեղեցիկ հանդէսադրում մը չի բաւեր, վերածելու համար արտասանուած խօսքերը անբաւարար են, վերածելու համար անհրաժեշտ է՝ գործ, գործ, գործ..., ինչպէս Քրիստափոր կ'ըսէ. Նուիրումի, ծառայութեան առանց ակնկալելու մարդոց գնահատանքին, բայց որպէս հոգեւորականի մեր ժողովուրդի անունով, համայնքներու անունով մեր միութիւններու անունով գնահատանք Հ.Յ.Դաշնակցութեան իր կատարած հսկայական ծառայութեան համար:
Սէր Հ.Յ.Դաշնակցութեան, իր ներկայութեան, իր ամրակուռ շարքերուն, իր վճռակամ պայքարին, հոգիին եւ յանձնառութեան համար եւ բիւր օրհնութիւն իր կատարելիք այժմ եւ վաղը Սփիւռքի մէջ, Սուրիական հայրենիքի մէջ, Հայոց հայրենիքին մէջ, գրաւեալ հայրենիքին մէջ, մեր պատմական հողերուն ազատագրութեան պայքարի, Հայ Դատի եւ հայկական պահանջատիրութեան իրագործումի համար: Աստուած օրհնէ՛ մեզ, Աստուած օրհնէ՛ մեր ժողովուրդը, Աստուած օրհնէ Սուրիական հայրենիքը:
Վարձքը կատար Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, բարի երթ, բարի ծառայութիւն միշտ պատնէշի վրայ, միշտ անմահ:
Հալէպի Առաջնորդ Շահան եպս. Սարգիսեանի 06 Յունուար 2013ի պատգամէն
- Շուրջ երկու... տարիէ իվեր շարունակ մութ ամպեր կը կուտակուէին երկրին վերեւ։ Բոլորս ականատեսներն էինք եղբայրասպան քանդիչ ու աննախադէպ պատերազմի մը։
- Տագնապը ցնցեց մեզ, կորուստներ ունեցանք, վնասներ կրեցինք, բայց անպայման պիտի վերականգնենք մենք զմեզ, պիտի վերաշինենք մեր տուներն ու կառոյցները։

 

- Սխալ քաղաքական մտածողութիւն մը կը տիրէ հակամարտող կողմերուն միջեւ։ Երեւակայածին սխալ ընթացք է զէնքի ուժով յաղթելու մտածողութիւնը:
- Իբրեւ հայեր՝ պէտք է շարունակել մեր վաղեմի կառչածութիւնը այս երկրին՝ անկեղծ երկխօսութեան հաստատումով տեղաբնակ բոլոր տարրերուն հետ, մասնաւորաբար ճանչնալով ու յարգելով անոնց քաղաքացիական իրաւունքներն ու ազատութիւնները, ընդունելով ու ճանչնալով բոլո՛ր տեսակի մարդիկը իրենց բնական պատկերին ու վիճակին մէջ։
Քաղուած Մարմարայի 14 Յունուար 2013ի համարէն