top of page

Սիւնակներ

21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991. ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ ազ­գա­յին- ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան

Հայաստանի անկախութեան վերականգնման եւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերահաստատման տօնը` 21 Սեպտեմբեր 1991-ի դարակազմիկ Անկախութեան Հանրաքուէին տարեդարձը ահա՛ անգամ մը եւս կը դիմաւորենք ազգովին՝ պետական-կրօնական եւ կուսակցական-միութենական ներկայացուցչութեանց լայն շրջանակով հաւաքուած քաղաքամայր Երեւանի մէջ։

Սեպտեմբեր 21 է դարձեալ եւ ահա՛ 26-րդ տարին ըլլալով՝ Հայաստանի անկախութեան փաստն ու խորհուրդը ազգային հպարտութեան խորագոյն ապրումներով կը համակեն հայ մարդոց միտքն ու սիրտը, ամէնուրե՛ք։

Աշխարհով մէկ՝ քաղաքամայր Երեւանէն ու հայրենի ոստաններէն մինչեւ սփիւռքի մերձաւոր թէ հեռաւոր հայօճախները, հայ մարդը այս օրերուն կը վերյիշէ ու կը տօնէ 1991 թուի Սեպտեմբեր 21-ի Անկախութեան Հանրաքուէի Օրը, երբ այդ ժամանակ պաշտօնապէս տակաւին Խորհրդային համարուող Հայաստանի բնակչութեան քուէարկելու իրաւունք ունեցող քաղաքացիներուն 99 տոկոսը՝ միահամուռ ձայնով՝ «Այո՛» պատասխանեց Հայաստանը Խորհրդային Միութեան կազմէն դուրս բերելու եւ անկախ հանրապետութիւն հռչակելու Հանրաքուէի միակ հարցումին։

Բառացիօրէն այդպիսի՛ն էր բանաձեւումը 21 Սեպտեմբերի հանրաքուէով համաժողովրդային դատաստանին ներկայացուած Մեծ Հարցին եւ, ի փառս Հայաստանի ու հայութեան, հայրենի մեր ժողովուրդը իր 99 տոկոսով՝ գրեթէ ամբողջական միաձայնութեամբ ընտրեց Հայաստան Աշխարհի ու հայոց պետականութեան վերանկախացման ուղին։

Միայն պատմական ճշգրտութեան սիրոյն չի կատարուիր Սեպտեմբեր 21-ի Հանրաքուէին քաղաքական նշանակութեան եւ գաղափարական կիզակէտին վերաբերեալ այս յստակացում-յիշեցումը։ Կ’առաջադրէ ազգային-քաղաքական լիարժէք ընկալումն ու նուիրագործումը Հայաստանի անկախութեան ի խնդիր հայրենի հայութեան, նաեւ՝ աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդի կատարած ընտրանքին՝ Սեպտեմբեր 21-ի Հանրաքուէի արժէքին ու պատգամին։

Չմոռնա՛նք, որ Խորհրդային Միութենէն անջատուելու ռազմավարութեան շատ ծանր, նաեւ որոշ պարագաներու անհարկի՛ տուրք տալով հասանք Սեպտեմբեր 21-ի Հանրաքուէի յաղթանակին. Մայիս 1990-ի խորհրդարանական ընտրութիւններով եւ անոնց հետեւած իշխանափոխութեամբ պետական ղեկի հասած նորայայտ ուժերը չուզեցին առաջնորդուիլ Հայաստանի անկախութիւնը վերականգնելու ռազմավարութեամբ եւ, հակառակը, փաստօրէն պարտադրեցին Խորհրդային Միութենէն անջատուելու ռազմավարութիւնը, իբրեւ Հայաստանի անկախութեան հասնելու միակ ուղի…

Չմոռնա՛նք, որ Հայաստանի վերանկախացման երթը ղեկավարող քաղաքական ուժերը՝ Հ.Հ.Շ.-ական իշխանութիւնները անտեսեցին, որ զիրենք իշխանութեան գլուխ հասցնող խորհրդարանը (խորհրդային բառամթերքով՝ Գերագոյն Խորհուրդը), 23 Օգոստոս 1990-ին հաստատուած Հայաստանի Անկախութեան Հռչակագրով, որոշած էր քալել 28 Մայիս 1918-ին նուաճուած Հայաստանի անկախութիւնը եւ անոր ծնունդ Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային ու ժողովրդավարական աւանդոյթը վերականգնելու ռազմավարութեան հունով։

Չմոռնա՛նք, վերջապէս, որ ազգային-քաղաքական այդ անտեսումին հետեւեցաւ սաստկացումը հակախորհդային անջատողական պայքարին, որուն Հայաստանն ու հայութիւնը ծանր գին վճարեցին Արցախեան Ազատամարտի ճակատներուն վրայ, ատրպէյճանական հարուածներուն կողքին նաեւ խորհրդային կեդրոնական իշխանութեանց պատժական հակադարձութեանց տակ իյնալով։

Սեպտեմբեր 21-ի Հանրաքուէին 26-րդ տարեդարձին առիթով՝ վերանորոգ մեր հպարտութեան զեղումին մէջ անգամ, կը վերյիշենք ազգովին մեր կտրած ուղիին այդ փշոտ անցքերը, որպէսզի Հայաստանի վերանկախացման եւ 1918-ի Մայիս 28-ին հռչակուած Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային-ժողովրդավարական աւանդոյթի վերականգնման Մեծ Քայլի իր իմաստով, արժէքով եւ փառքով տօնենք մեր ժողովուրդին 99 տոկոսի միահամուռ «Այո՛»ն՝ ի սպաս Հայաստանի ազատ ու անկախ պետականութեան ամրապնդման երթին։

Ի վերջոյ սեմին ենք Հայաստանի անկախութեան նուաճման եւ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին, որուն ընդառաջ՝ 1918-ի Մայիս 28-ի եւ 1991 թուի Սեպտեմբեր 21-ի Անկախութեան տօները ի մի բերելու, անոնց ազգային-գաղափարական պորտակապը ամրագրելու մարտահրաւէրը կը դիմագրաւենք ազգովին։

Օդի եւ ջուրի պէս կենսական կարիքը ունինք այդ պորտակապով վերանորոգուելու, որպէսզի կարենանք մեր այսօրուան քայլերուն եւ վաղուան ընտրանքներուն մօտենալ հայ ժողովուրդի բազմադարեան կենսափորձին եւ սորված դասերուն ամբողջական գիտակցութեամբ, պատասխանատուութեան զգացումով՝ յատկապէ՛ս։

Որպէսզի բնաւ մտահան չընենք, որ՝

- Մեր ժողովուրդը, յանուն Հայաստանի անկախութեան, պատրաստ է ամէն զոհաբերութեան, անգամ գերագոյնին։ Նոյնիսկ երբ անկախութեան առաջին տարիները ծանր զրկանքի եւ ծայրայեղ աղքատացման մատնեցին մեր ժողովուրդին, «խորհրդային ժամանակներու կարօտախտ» դրսեւորելով հանդերձ, դարձեալ ազգովին մենք կառչած մնացինք անկախութեան երթը ամէն գնով յառաջ մղելու հաւաքական ուխտին ու յանձնառութեան։

- Եթէ աւելի քան միլիոն հայերու արտագաղթ տեղի ունեցաւ եւ զգալապէս դատարկուեցաւ Հայաստանը, պատճառը միայն սովն ու անապահովութիւնը չէին, այլեւ համաժողովրդային ընդվզումն էր՝ արագօրէն եւ վայրագօրէն պարտադրուող պետական կառավարման մակաբոյծ համակարգին դէմ, զայն ամէն գնով մեր ժողովուրդին պարտադրելու եկած, հայ մարդուն ստեղծած բարիքները անոր ձեռքէն խլող եւ ցեցի պէս յղփացող իշխանաւոր վերնախաւին ու անոր բռնիշխանական վարքագիծին անարդարութեան դէմ։

Այս բոլոր առումներով՝ համահայկական մեր լինելութեան մեծ մարտահրաւէրներուն ու հրամայականներուն հետ հաշուեյարդար կատարելու օրն է Հայաստանի անկախութեան վերականգնման եւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերահաստատման տօնը` 21 Սեպտեմբեր 1991-ի դարակազմիկ Անկախութեան Հանրաքուէին տարեդարձը։

Հայ ժողովուրդը անկասկա՛ծ ամէն հիմք ունի այսօր հպարտութեամբ տօնելու Սեպտեմբեր 21-ի Անկախութեան Հանրաքուէի տարեդարձը։

Հայրենի ոստաններու եւ աշխարհասփիւռ ողջ հայութիւնը, Սեպտեմբեր 21-ի Մեծ Քայլով, կրցան նուաճել Հայաստանի իրաւական եւ ժողովրդավարական կայացման ու ինքնահաստատման Ուղին՝ յանուն Հայաստանի ազատ ու անկախ Հանրապետութեան վերականգնումին, իբրեւ անփոխարինելի վէմը հայահաւաքի եւ հողահաւաքի անկորնչելի մեր իրաւունքին արդար վերանուաճումին։ Ինչպէս 26 տարի առաջ, նաեւ այսօր՝ մեր ժողովուրդը ո՛չ մէկ կասկած ունի, որ 21 Սեպտեմբեր 1991-ի Անկախութեան Հանրաքուէին ժամանակ ճիշդ քայլ նետեց, երբ միաձայնութեամբ «Այո՛» պատասխանեց Խորհրդային Միութեան կազմէն դուրս գալու եւ անկախ ապրելու պատմական հարցադրումին։

Անկախութեան 26 տարիները իրապէս շատ դժուար եղան։ Խորհրդային փլուզուող կայսրութենէն մեր ժողովուրդը ժառանգեց անդամալոյծ եւ սնանկացած տնտեսութիւն մը, որ հասարակափոխութեան դաժան պայմաններուն մէջ ուղղակի անտիրութեան, ծայրայեղ չքաւորութեան եւ ապագայի անորոշութեան մատնեց հայրենի հայութիւնը։

Առարկայական այդ դժուարութեանց վրայ գումարուելու եկան նորանկախ մեր պետականութեան կառավարման ղեկը ստանձնած քաղաքական ուժերուն գործած քաղաքական եւ ընկերատնտեսական ծանր սխալները, որոնց հետեւանքով անարդարութիւնը համատարած բնոյթ ստացաւ մեր կեանքին մէջ՝ յաւելեալ թափ տալով աւելի քան մէկ միլիոն հայերու արտագաղթին, ինչ որ կը շարունակուի մինչեւ մեր օրերը։

Այդ բոլորով հանդերձ՝ մանուկ մեր անկախութիւնը արդէն 26 տարեկան կը դառնայ այսօր, Ազգի եւ Հայրենիքի Պետական Տունը արդէն տոկացած է ժամանակի քննութեան, հիմնական նուաճումներ արձանագրած է եւ իր տեղը գրաւած ազգերու մեծ ընտանիքին մէջ, ինչպէս նաեւ քաղաքական ու քաղաքացիական կենսունակութեամբ լծուած է անցեալի ընկրկումները յաղթահարելու եւ վաղուան պայծառ գալիքը նուաճելու զօրաշարժին։

Աւելի՛ն. հայ ժողովուրդը իր զոյգ եւ անբաժանելի՝ հայրենական ու սփիւռքեան թեւերով միասնաբա՛ր կը դիմագրաւէ անփոխարինելի մեր անկախութեան ամրապնդման եւ հայոց պետականութեան ժողովրդավարական հզօրացման մարտահրաւէրները։

Ինչպէս կ’ըսեն, պայքարը դեռ մեր առջեւն է եւ այնքան ալ հարթ չէ Ազատ ու Անկախ, մանաւանդ նաեւ Միացեա՛լ Հայաստանի կերտման ուղին։

Իսկ վաղուան մեր երթին յաղթական ընթացքը ապահովելու համար, կենսական կարեւորութիւն կը ներկայացնէ կտրուած ուղիին ճիշդ գնահատումը, անցեալի դասերէն օգտուելու՝ սխալները չկրկնելու եւ յաջողութիւնները ամրապնդելու իմաստութիւնը։

Ի վերջոյ մտահան չենք կրնար ընել յատկապէս այսօ՛ր մեր երկրին ու ժողովուրդին վրայ սաստկացող արտաքին ճնշումը՝ իր ազատութենէն ու անկախութենէն զիջումներ կատարելու այս կամ այն Արձանագրութեանց եւ Պայմանագիրներու միանալու ճամբով։

Մանաւա՛նդ չենք կրնար անտեսել Հայոց Պետական Տան ղեկը ստանձնած իշխանաւոր ուժերու դեդեւումները՝ ներքին թէ արտաքին քաղաքականութեան ճակատներուն վրայ, մեր ազատութեան ու անկախութեան, այլեւ մեր սերունդներու գոյատեւման ու բարօրութեան հետ ուղղակիօրէն աղերս ունեցող քայլերն անգամ, առանց մեր ժողովուրդին հաւանութեան արժանացնելու, ըստ կամս յառաջ մղելու իրենց անպատասխանատուութեամբ։

Հայաստանի վերանկախացման եւ ազգային-ժողովրդավարական մեր աւանդներու վերականգնման ի խնդիր իր մղած 26-ամեայ բոլորանուէր պայքարով՝ հայ ժողովուրդը ամէն հիմք ունի այսօր հպարտութեամբ տօնելու Սեպտեմբեր 21-ի Անկախութեան Հանրաքուէի Օրուան տարեդարձը:


コメント


Recent Posts

Search By Tags

bottom of page