top of page

Սիւնակներ

2020-ի Յոբելենականներ

23-01-2020 16:27:23   | Հայաստան  |  Հասարակություն

2020-ի ՅոբելենականներՊատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Kevork Bedikian

 

Իւրաքանչիւր յոբելենական թուականի կամ տարեդարձի նշում խորքին մէջ մեր կեանքը վերարժեւորելու ձգտում մըն ալ ունի իր ետին թաքնուած: Եւ երբ ամէն անգամ զանոնք հրապարակային կերպով կը յիշենք, կը նշենք, կը նշանակէ, որ մենք զմեզ կ՛արժեւորենք: Այս բոլորը դրական պատեհութիւններ են, որ սփիւռքեան մեր ճակատագիրի պահպանման եւ կազմութեան մէջ մեծ դերեր ունեցած են: Ու այս թուարկումներով արդէն մտած կ՛ըլլանք Հայոց պատմութեան մէջ՝ տեսնելու համար հոն խարսխուած հայրենասիրութիւնը, հայապահպանումը, հայու ոգիի սաւառնումն ու հայակերտումը, մշակոյթի եւ ազատութեան սէրը, հայու կամքն ու մարտնչումը, ընդվզումն ու յեղափոխութիւնը:

0 comments

Comentarios


Recent Posts

Search By Tags

bottom of page