top of page

Սիւնակներ

Տօնդ Շնորհաւո՛ր, Հայաստա՛ն Աշխարհ

Շաքէ Մանկասարեան

Սիրելի ազգակիցներ , հայրենակիցներ

Փառա՜ց Հայաստանի Անկախութեան Յոբելեանական 25 ամեակին

Ազգ իմ փառապանծ

Այսօր Մեր բոլորին հայեացքը յառած է երկնագույն կամարին ներքեւ պանծացող եռագոյնին՝ կարմիր կապոյտ նարնջագոյն դրօշին փառաբանելով մեր վերանկախացած Հայաստանի պետականութիւնը:

Այսօր, մենք բոլորս հպարտօրէն կը շարունակենք երգել եւ միասնաբար բարձրաձա՛յն աղաղակել՝ Պանծացիր իմ հզօր Հայաստան …Պանծացիր քո սուրբ հողով ու ջուրով եւ թող որ սերունդները գալիք դարերու ընդմէջէն շարունակեն հիւսել քո հարիւրաւոր ամեակները:

Փառք այն բոլոր մարդկանց ովքեր միանալով ԱՅՈ գոչեցին իրենց հանրաքուէի թղթիկներուն գրուած ԱՅՈ ներով եւ գիտակցելով , որ ազգի մը համար անկախութիւնը եւ պետականութիւնը անհրաժեշտ է ազգի գոյատեւման համար:

Սիրելիներ

Անկախութեան նշանակալի եւ խօստումնալի ձեռքբերումներէն մին էր Սփիւռքի նախարարութեանստեղծումը :

Ողջունելով հարկ է նշել, որ նախարար տիկին Հրանոյշ Յակոբեանի տեսլականով՝Հայրենիք-սփիւռքեւսփիւռքիհայկականհամայնքներումիջեւզարթօնք ապրեցաւ հայրենիքի ճանաչողութիւնն ու անոր մակարդակիբարձրացումը, աշխուժացաւ՝ կեանքի կոչելով Հայաստան Սփիւռք համագործակցութեան եւ ամրապնդման կապերը ,խթան դարնալով եւ Հայապահպանութեանզարգացման բոլոր ներդրումներուն եւ հայրենիքի հզօրացման ուղիներուն:

Սիրելիներ

Շնորհաւորելով մեր բոլորին Հայաստանի Անկախութեան Յոբելեանական 25 ամեակը իմ սրտի խօսքն է,որ շարունակենք մեր ուխտը հայու վայել հաւաքական կամքի եւ միասնական ուժերով ի սուրբ խնդիր Հայաստանի բարգաւաճման եւ հզօրացման համար:

Կեցցէ~ , Փառաց հայոց պետականութիւնը:


Շաքէ Մանկասարեան

Ռատիո ԱՅԳ Առցանց Կայան

www.radioayk.com

Comments


Recent Posts

Search By Tags

bottom of page